Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Листа на пријавени докторанти од Факултетот за музичка уметност – Скопје, за учество на годишна конференција за трет циклус студии – летен семестар, учебна 2022/2023 година

Објавено на: 03 мај 2023