Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии на студентката Магдалена Муратовска

Објавено на: 27 ноември 2023

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 4.12.2023 (понеделник), со почеток во 17:00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерски труд на студентката МАГДАЛЕНА МУРАТОВСКА, запишана на студиската програма по МУЗИЧКИ НАУКИ.

 

Комисија: 

Проф. д-р Викторија Коларовска Гмирја

Проф. д-р Трена Јорданоска

Вонр. проф. д-р Александар Димитријевски