Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии на студентката Дорина Гаши

Објавено на: 28 ноември 2023

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 6.12.2023 (среда), со почеток во 12:00 часот, ќе се одржи испит од втор циклус студии на студентката ДОРИНА ГАШИ, запишана на студиската програма по музичка интерпретација и композиција (пијано).

 

Комисија:  Вонр. проф. м-р Кристијан Каровски

                   Проф. д-р Марија Ѓошевска

                   Проф. д-р Кристина Светиева