Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии на студентот Пелумб Вула

Објавено на: 12 април 2024

 

СООПШТЕНИЕ                   

На 19.4.2024 (петок), со почеток во 20:00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерската програма на студентот Пелумб Вулазапишан на студиската програма по музичка интерпретација и композиција – оркестарско диригирање.

 

Комисија: Проф. м-р Сашо Татарчевски

                Проф. м-р Борјан Цанев

                Доц. м-р Бисера Чадловска