Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии на студентката Ивона Базгалоска

Објавено на: 29 април 2024

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 11.5.2024 (сабота), со почеток во 11:00 часот, ќе се одржи одбрана на втор дел од магистерската програма на студентката Ивона Базгалоска, запишана на студиската програма по музичка интерпретација и композиција (пијано).

 

Комисија: 

Проф. д-р Нина Костова

Проф. д-р Ана Гацева

Проф. м-р Зоран Пехчевски