Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии на студентката Елена Петреска

Објавено на: 29 април 2024

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 10.5.2024 (петок), со почеток во 15:00 часот, ќе се одржи одбрана на втор дел од магистерската програма на студентката Елена Петреска, запишана на студиската програма по музичка интерпретација и композиција (пијано).

 

Комисија: 

Проф. д-р Марија Ѓошевска

Проф. д-р Ана Гацева

Проф. д-р Нина Костова