Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Новости

Објавено на: 15 септември 2015

Пријавување за упис на прв циклус студии на Факултетот за музичка уметност - Скопје, во третиот уписен рок, во учебната 2015/2016

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ, ПОЛАГАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ ВО ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК ПРИЈАВУВАЊЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ВО ...
прочитај повеќе >>

Објавено на: 10 септември 2015

Прв академски час за студентите запишани во I година, во академската 2015/2016

С О О П Ш Т Е Н И Е ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА ЗА ПРВ ПАТ ЗАПИШАНИ ВО УЧЕБНАТА 2015/2016   СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ ВО ПРВА ГОДИНА НА СТУДИСКИТЕ ПРОГР...
прочитај повеќе >>

Објавено на: 10 септември 2015

Измена на термини за запишување на зимски семестар во учебната 2015/2016 година, за студентите од II, III и IV година

С О О П Ш Т Е Н И Е ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД II, III И IV ГОДИНА   ЗАПИШУВАЊЕТО НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА ЌЕ СЕ ВРШИ ПО СТУДИС...
прочитај повеќе >>

Објавено на: 03 септември 2015

Конкурс за упис на втор циклус студии на студиските програми на Факултетот за музичка уметност - Скопје

С О О П Ш Т Е Н И Е ЗА УПИС НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК, ВО УЧЕБНАТА 2015/2016    СЕ ИЗВЕСТУВААТ ...
прочитај повеќе >>

Објавено на: 25 август 2015

Запишување во I година на кандидатите пријавени за упис на ФМУ , во првиот уписен рок, во учебната 2015/2016 година

С О О П Ш Т Е Н И Е ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2015/2016   Запишувањето на примените кандидати, пријавени во првиот уписен рок во учеб...
прочитај повеќе >>

Објавено на: 16 јуни 2015

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“, ВО УЧЕБНАТА 2015/2016

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ, ПОЛАГАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, ВО УЧЕБНАТА 2015/2016  ПРИЈАВУВАЊЕТО НА КАНДИД...
прочитај повеќе >>