Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Соопштение за заверка на летен семестар и пријавување на испити за летната испитна сесија за студентите од втор циклус студии

Објавено на: 23 мај 2023

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ

 

Се известуваат студентите од втор циклус студии дека заверката на летниот семестар и пријавувањето на испитите за летната испитна сесија ќе се одвива во периодот од 5.6. до 9.6.2023 година, а полагањето на испитите ќе се реализира од 12.6. до 7.7.2023 година.

Потребни документи:

 - индекс

 - образец за заверка на семестар

 - уплата за рата школарина

 - пријави и уплати за испитите кои ќе се полагаат во летната испитна сесија

 - студентите запишани на студиските програми по музички науки и балетска педагогија, со пријавата за испит по главен предмет, поднесуваат и 4 примероци од елаборатот за изработка на магистерски труд.