Универзитет 'Св.Кирил и Методиј' во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Огласна табла

Семинар по флејта со проф. Дејан Гавриќ

09/03/2017

Дејан Гавриќ, реномиран музички уметник и професор на Високата музичка школа во Мајнц (Германија), ќе одржи семинар по флејта на Факултетот за музичка уметност-Скопје. Семинарот ќе се одвива во периодот од 15-18 март 2017 година, во Концертна сала на Факултетот за музичка уметност-Скопје. 

<< Затвори